fbpx

Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

  • 2 sene önce
  • 1
Arsa Satışı Nasıl Yapılır

Alacaklıların çeşitli taşınmaz mallarına el konularak yapılan borç ödemelerinde elde edilmiş gayrimenkullerin satışa sunulmasına haciz işlemi adı verilmektedir. Günümüzde hacizli olan gayrimenkullerin satış işlemleri pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle hacizli olan arsaların nasıl satılacağı merak konusu olmaktadır. Hacizli olan arsaların satılması mümkündür. Fakat bunun için bazı evrakların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir.

Arsa ilanlarımızı inceleyebilirsiniz: https://demkagayrimenkul.com/ilanlarimiz/

 Hacizli Arsa Satışı Nasıl Yapılır?

 Alacaklı kişiye borçlunun borcunu ödememesi halinde gayrimenkullerine el konulmaktadır. Bunlardan birisi de arsalar olabilir. Bu işlemlerde taşınmazlar alınarak borcun kapatılması sağlanır. Böylece taşınmazlar satışa sunulur. Taşınmaz mallardan olan arsalar hacizden itibaren 12 ay içerisinde satılması talep edilebilir. Böylece hacizli arsa satışı işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür.

 Borçlunun 3. şahıslardaki alacakları taşınır mal hükmünde olmaktadır. Her alacaklıda mensup olduğu derece adına satış hakkı talebi bulunmaktadır. Bu hacizler daha önce dereceden artan bedellerde güvenilir olan alacaklıların her birinde ait olduğu derece adına satış talebinde bulunulabilir.

 Hacizli olan arsalarda da bu durum geçerlidir. Arsanın hacizli olması satılmasına engel teşkil etmemektedir. Fakat arsaların üzerinde bulunan haciz satış işlemleri sonrasında da devam etmektedir. Hacizli bir şekilde satışa sunulmuş olan arsalar satış yapıldığında yine hacizli bir şekilde yapılmakta ve satış sonrası hacizli olarak sayılmaktadır.

 Hacizli arsalar için satış işlemleri devir şeklinde tap müdürlüğünde yapılır. Arsanın satış işlemi gerçekleşir ve yeni alıcısına devredilir. Arsa üzerinden haciz kalkmadan yapılan satışlarda satış işlemi gerçekleştikten ve alıcıya borcun tamamı ödendikten sonra arsa üzerindeki haciz kaldırılır.

Arsa Satışı için Gerekli Belgeler

 Arsa Satışı İçin Gerekli Belgeler

 Arsa satışlarında alıcı ve satıcının gerçek ve tüzel kişi olmaları halinde farklı belgeler istenmektedir. Arsa satışı için gerekli belgeler şunlardır:

 Arsa satışında satıcıdan istenen belgeler:

 – Tapunun aslı ya da fotokopisi

 – 1 adet resim

 – Nüfus cüzdanı ve 1 tane fotokopisi

 – Vergi borcu yoktur yazısı

 – İşlemleri emlakçı yapacak ise vekaletname

 Arsa satışında alıcıdan istenen belgeler:

 – 2 adet resim

 – Nüfus cüzdanı ve 1 adet fotokopisi

 – TC kimlik numarası

 – İşlemleri emlakçı yapacak ise vekaletname

 Arsa satışında şahıslardan istenen belgeler:

 – Tapunun aslı ya da fotokopisi

 – Nüfus cüzdanı (fotoğraflı), pasaport, avukat kimliği

 – Gerçek kişiler için Türk vatandaşlığından çıkma belgesi

 – Gerçek kişilerin TC kimlik numaralarının, tüzel kişilerde ise vergi kimlik numarasının ibrazı

 – Yasal temsilci tarafından yapılacak ise alıcı ve satıcının vekilinin düzenleme şeklinde hazırlanmış olan vekaleti, eğer vasi ise vasi kararı

 – 6*4 santimetre boyutunda ve son 6 ayda çekilmiş satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet orijinal fotoğraf

Arsa Satışında İstenen Belgeler

 Arsa satışında tüzel kişilerden istenen belgeler:

 – Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş olan, yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınmalıdır. Ayrıca işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.

 – Şirketin vergi levhası ve örneği ile son yönetim kurulu seçiminin yer aldığı sicil gazetesi örneği

 – Şirket yetkilisinin imza sirküleri

 – Satış şirket adına vekil yapacak ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı

 – Gayrimenkulün harca tabi rayiç ve vergi borcu yoktur yazıcı ilgili belediyelerden alınmalıdır.

ilginiz çekebilir: https://demkagayrimenkul.com/tarlaya-ev-yapilabilir-mi/

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak